چسب بینی

چسب بینی چسب بینی که بعد از جراحی بینی استفاده می شود به شما کمک می کند تا پس ازانجام جراحی ورم بینی شما هرچه زودتر روند بهبودی را طی کند.چسب زدن علاوه براینکه باعث  کاهش میزان التهاب و تورم بینی، می‌شود به  بینی شکل بهتری  می دهد. اگر شما…

مراقبت از کامپوزیت دندان

مراقبت از کامپوزیت دندان مراقبت از کامپوزیت دندان ،امری است که بعد از انجام هر عمل زیبایی باید رعایت شوند تا نتیجه ی کار حفظ شود. کامپوزیت دندان نیز مراقبتهای خاص خود را دارد. بعد از انجام کامپوزیت دندان می توانید خوراکی های مختلف بجوید و تنها محدودیتی که وجود…